Michelin Truck SC – Tân Hoàn Cầu - Tp HCM - Hunter Vietnam
MICHELIN

Michelin Truck SC – Tân Hoàn Cầu – Tp HCM

23/02/2018

MTSC Và MSC Tân Hoàn Cầu đầu tư trên diện tích 1000 m2 ngay đầu Quốc Lộ 13 tp. Hồ Chí Minh đầu tư đồng bộ máy Hunter bao gồm máy độ chụm xe tải, máy độ chụm xe con Hunter Hawkeye Elite, máy cân bằng động GSP9700, máy láng đĩa phanh QCLPRO