Michelin - Nam An - Hà Đông, Hà Nội - Hunter Vietnam
MICHELIN

Michelin – Nam An – Hà Đông, Hà Nội

25/01/2019

Michelin Nam An (Hà Đông, Hà Nội) đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter, bao gồm máy căn chỉnh độ chụm Hunter Hawkeye Elite và cầu nâng.