Michelin Car Service – Pari (2) – Nha Trang - Hunter Vietnam
MICHELIN

Michelin Car Service – Pari (2) – Nha Trang

14/06/2024
🎉 Chúc mừng Michelin Car Service – Pari – Nha Trang khai trương hồng phát. Đây là trung tâm thứ hai của Michelin Car Service – Pari sử dụng dàn thiết bị HUNTER chuyên dụng để nâng tầm chất lượng dịch vụ, khẳng định vị thế tại thành phố biển nhất nhì Việt Nam!
Địa chỉ: 553 Đường 23 tháng 10, TP.Nha Trang.