Michelin Car Service - Năm Tuội - Tp HCM - Hunter Vietnam
MICHELIN

Michelin Car Service – Năm Tuội – Tp HCM

16/12/2020

Michelin Car Service Năm Tuội An Sương Sài Gòn đầu tư thêm máy cân mâm Hunter Road Force Elite và máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX 57 cho dịp cuối năm tăng năng suất dịch vụ.