Fleet Point - Kim Phúc - Quy Nhơn - Hunter Vietnam
BRIDGESTONE

Fleet Point – Kim Phúc – Quy Nhơn

23/05/2014

Fleet Point Kim Phúc – Tp. Quy Nhơn đã trở thành khách hàng đầu tiên tại khu vực Miền Trung tiếp cận công nghệ của Hunter ( Hoa Kỳ) với việc đầu tư máy cân bằng động xe tải, xe bus Hunter GSP 9600HD.