Bridgestone - Bon Bon - Tam Kỳ - Hunter Vietnam
BRIDGESTONE

Bridgestone – Bon Bon – Tam Kỳ

20/08/2018

Trung Tâm Dich Vụ Lốp Ô Tô Bon Bon tại 59 Hùng Vương , tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam là doanh nghiệp đầu tiên  tại Quảng nam đầu tư thiết bị Hunter đồng bộ bao gồm máy cân chỉnh độ chụm Hawkeye Elite, máy cân bằng động GSP 9700.