B-Shop - TT Dịch vụ Phú Hưng - Ninh Bình - Hunter Vietnam
BRIDGESTONE

B-Shop – TT Dịch vụ Phú Hưng – Ninh Bình

12/08/2018

B-Shop Phú Hưng tp. Ninh Bình là doanh nghiệp lốp lâu năm tại thành phố Ninh Bình đã đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter : Máy độ chụm Hunter Hawkeye Elite + máy cân bằng lốp có tải GSP9700