Hướng dẫn chỉnh góc khi đã tháo bánh xe - Hunter Vietnam
Đ/tạo Thực hành

Hướng dẫn chỉnh góc khi đã tháo bánh xe

28/11/2020

Trên thực tế sửa chữa xe tại các garage kỹ thuật viên Việt Nam chỉ chỉnh được góc camber nếu xe đó nhà sản xuất (OEM) có thiết kế chỉnh được. ( Vdụ: xe dùng hệ thống treo có càng A trên và dưới như: INNOVA,PRADO…). Đối với các loại xe dùng hệ thống treo trước Macpherson như xe : Corolla, Civic, Cruize…. thì mọi người thường bỏ qua góc Camber vì nhà sản xuất không thiết kế ốc chỉnh.

Toolforwheeloffadjustment Zpsddd41e44

Với công nghệ 3D cho phép tháo bánh xe vẫn đọc được kết quả của máy Hunter, Góc Camber trước có thể dễ dàng chỉnh được bằng cách thay bulông ( gọi là camber kit – có cấu tạo đặc biệt ) bắt tai giảm xóc với ngõng trục hoặc một vài kỹ thuật đơn giản.

Video này tích hợp sẵn trong máy alignment của Hunter để trợ giúp kỹ thuật viên cách chỉnh góc camber khi tháo bánh.