Hướng dẫn bù trừ dùng Quick Comp trên máy láng đĩa phanh Hunter - Hunter Vietnam
Đ/tạo Thực hành

Hướng dẫn bù trừ dùng Quick Comp trên máy láng đĩa phanh Hunter

28/11/2020

Cách làm bù trừ dùng Quick Comp trên máy láng đĩa phanh đời mới của Hunter giúp tiết kiệm 1/2 thời gian cho kỹ thuật viên