Hunter Việt Nam thực hiện khóa đào tạo vận hành & bảo dưỡng - Hunter Vietnam
Đào tạo

Hunter Việt Nam thực hiện khóa đào tạo vận hành & bảo dưỡng

16/12/2023

Hunter Việt Nam nhiệt liệt chào đón các học viên tham gia khóa đào tạo vận hành & bảo dưỡng thiết bị Hunter. Trung tâm đào tạo Hunter Việt Nam đã tiếp đón các học viên từ TT Dịch vụ lốp Thái Bình Dương – Hà Nội và TT Dịch vụ lốp Minh Tiến – Thái Bình.