Hunter Engineering khai trương Hunter Germany tại Puchheim, Đức - Hunter Vietnam
Từ Hunter

Hunter Engineering khai trương Hunter Germany tại Puchheim, Đức

13/05/2023
Hunter Engineering khai trương Hunter Germany tại Puchheim, Đức vào ngày 9&10/5/2023. Trong buổi lễ khai trương này, Hunter đã chào đón các đối tác Châu Âu, đối tác phân phối và các nhà cung cấp dịch vụ. Trung tâm mới này sẽ cung cấp nhiều lớp đào tạo hơn, một hệ thống kho hàng lớn hơn cùng với showroom giới thiệu sản phẩm mới của Hunter