T&S CARTEK NEWS

Vỏ Xe Thanh Long Sài Gòn

20:05 , 08-09-2014

Vỏ Xe Thanh Long Sài Gòn là tiệm lốp đầu tiên tại Sài Gòn đầu tư đồng bộ giàn máy Hunter bao gồm : máy độ chụm Hawkeye Elite+ máy cân bằng động có tải GSP9700+máy tháo ráp lốp không dùng lơ via TCX575