T&S CARTEK NEWS

Trung Tâm Dijch Vụ Lốp Bon Bon Tam Kỳ , Quảng Nam

14:18 , 06-01-2018

Trung Tâm Dich Vụ Lốp Ô Tô Bon Bon tại 59 Hùng Vương , tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam là doanh nghiệp đầu tiên  tại Quảng nam đầu tư thiết bị Hunter đồng bộ bao gồm máy cân chỉnh độ chụm Hawkeye Elite, máy cân bằng động GSP 9700.

Xưởng Bon Bon59 Hùng Vương

Máy cân chỉnh độ chụm Hawkeye Elite

Máy cân bằng động có tải Hunter GSP9700