T&S CARTEK NEWS

Toyota Tây Ninh đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter

16:56 , 20-02-2018

Toyota Tây Ninh đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter máy độ chụm Hunter Hawkeye Elite, máy cân bằng lốp có tải GSP9700, máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX57