T&S CARTEK NEWS

Toyota Hùng Vương - Tân Tạo đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter

17:39 , 20-02-2018

Toyota Hùng Vương - Chi Nhánh Tân Tạo  đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter: Máy độ chụm Hunter Hawkeye Elite, máy cân bằng động có tải GSP9700, máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX57