T&S CARTEK NEWS

Toyota Hùng Vương đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter

17:07 , 20-02-2018

Toyota Hùng Vương 26 Kinh Dương Vương, Q6, Tp. Hồ Chí Minh  đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter: Máy độ chụm Hunter Hawkeye Elite, máy cân bằng động có quả lô GSP9700, máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX57