T&S CARTEK NEWS

Toyota Hải Phòng đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter

17:53 , 20-02-2018

Toyota Hải Phòng 272 Lạch Tray Hải Phòng  đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter: Máy chỉnh độ chụm Hunter Hawkeye Elite, máy cân bằng động có tải GSP9700,máy ra vào lốp TCX57, máy láng đĩa phanh QCLPRO