T&S CARTEK NEWS

Toyota Hà Đông đầu tư đồng bộ alignment Hawkeye+cân bằng động GSP 9700+ ra vào lốp Hunter

14:30 , 20-05-2013

 

 

 

 

 

 

Toyota Hà Đông tại Do Lộ, Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, Hà Nội đầu tư đồng bộ máy alignment Hawkeye + máy cân bằng động có tải GSP 9700 + máy ra vào lốp TCX