T&S CARTEK NEWS

Toyota Đông Sài Gòn Quận 2 đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter

19:31 , 20-02-2018

Toyota Đông Sài Gòn đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter: Máy độ chụm Hunter Hawkeye Elite, máy cân bằng động có tải GSP9700, máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX57