T&S CARTEK NEWS

Toyota Bến Thành đầu tư đồng bộ Alignment và Balancer Road Force

14:23 , 20-05-2013

Toyota Bến Thành - 262 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh đầu tư đồng bộ dây chuyền thiết bị Hunter: máy chính độ chụm Hunter Hawkeye + máy cân bằng động có tải GSP9700 + máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX 575

Toyota Bến Thành 262 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh đầu tư đồng bộ Hawkeye alignment + máy cân bằng động có tải GSP 9700