T&S CARTEK NEWS

Toyota Bắc Ninh đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter

19:41 , 20-02-2018

Toyota Bắc Ninh đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter: Máy độ chụm Hunter Hawkeye Elite, máy cân bằng động có tải GSP9700, máy ra vào lốp TCX57