T&S CARTEK NEWS

Tiệm Vỏ Xe Đông Nam Bà Rịa

14:46 , 05-03-2018

Tiệm Vỏ Xe Đông Nam tỉnh Bà Rịa mới khai trương Trung Tâm Dịch Vụ Xe Du Lịch ngay kế bên Quốc Lộ 51 với đồng bộ thiết bị Hunter : Máy Cân chỉnh độ chụm Hunter Hawkeye Elite, máy cân bằng động có tải GSP9700