T&S CARTEK NEWS

Tiệm lốp 112 Trường Chinh đón vị khách đặc biệt - Rolls Royce Phantom Rồng đến làm độ chụm

08:10 , 05-04-2013

 

 

RollsRoyce Phantom bản rồng chỉ có 33 chiếc trên toàn thế giới. Phân biệt nhờ có đường chỉ mầu vàng chạy dọc thân xe và hình rồng ở tai xe+ nội ghế thêu hình rồng

Nội thất sang trọng của RollsRoyce Phantom rồng

Logo đặc trưng của RollsRoyce