T&S CARTEK NEWS

Phương Đông Bridgestone 29 Liễu Giai, Hà Nội

19:15 , 15-03-2015

Phương Đông Bridgestone 29 Liễu Giai, Hà Nội vừa đầu tư thêm 01 dây chuyền thiết bị Hunter cho xưởng lốp thứ 2 tại 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội bao gồm máy căn chỉnh độ chụm Hawkeye + máy cân bằng động có tải GSP9700 + máy tháo lốp không dùng lơ via TCX 575