T&S CARTEK NEWS

Phó Chủ Tịch mới của tập đoàn Hunter đến thăm Việt Nam

16:52 , 24-05-2019

Phó Chủ Tịch mới của tập đoàn Hunter, ông Darcy Teflon, người sẽ thay thế Wes WIngo đến thăm Việt Nam.