T&S CARTEK NEWS

Ô Tô Xanh Hải Phòng vừa khai trương tiệm lốp Michelin thứ 5 tại Thuỷ Nguyên

06:17 , 16-01-2021

Michelin Ô Tô Xanh Hải Phòng vừa khai trương  tiệm lốp Michelin thứ 5 tại Thuỷ Nguyên Hải Phòng với full thiết bị Hunter máy độ chụm Hawkeye Elte, máy cân bằng lốp Road Force Elite, máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX 57