T&S CARTEK NEWS

Ô tô xanh Hải Phòng vừa đưa vào hoạt động Michelin Car Serive thứ 4 với đầy đủ trang thiết bị Hunter và máy nén khí không dầu

17:50 , 04-04-2020

Ô tô Xanh Hải Phòng vừa trở thành khách hàng tiệm lốp đầu tiên của Hải Phòng sở hữu 04 tiệm lốp với 100% thiết bị Hunter. Michelin Car Service lần này với diện tích 500 m2 tại 75 Nam Sơn, An Dượng Hải Phòng đã đầu tư đồng bộ trang thiết bị Hunter như 03 tiệm lốp trước đó với Máy độ chụm Hunter Hawkeye Elite + máy cân bằng động có tải Hunter GSP9700+ máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX57 + máy nén khí không dầu