T&S CARTEK NEWS

Những người bạn Mỹ giúp truyền bá công nghệ hiện đại vào Việt Nam

19:55 , 03-11-2013

Để các tiệm lốp và garage ô tô có thể dễ dàng nắm bắt công nghệ hiện đại của Hunter và biến nó thành công cụ đắc lực hỗ trợ việc kiếm tiền của mình không thể thiếu các người bạn Mỹ đã bền bỉ và liên tục giúp đỡ Hunter Việt Nam qua việc đào tạo nhân lực kỹ thuật cao của công ty.

 

Mr. Wes Wingo - Phó Chủ Tịch Hunter Engineering Company tại Saint Louis- Missouri- USA.


Mr. Mark E. Olson - alignment teacher from Seatle Washington — ở Seattle, WA, United States.

 

Mr. John Shewbridge - alignment teacher from Charlot - North Carolina-USA

 

Mr. Jeffrey J. Hargash - from Denver - Colorado — ở Denver, CO, United States.

 

Mr. Ron Freeman - alignment teacher from Missouri — ởSaint Louis, MO, United States.
Mr.Matt Wise - supper technician from Saint Louis Missouri— ở Saint Louis, MO, United States.

Mr. Wes Wingo - Hunter Vice President
Mr. Dave Fox - tire changer trainer in Saint Louis ,Missouri, USA

 
Mr. Greg Brock - training instructor from Saint Louis - MO— ở Saint Louis, MO, United States.
Mr.Phil Baldwin - technical support manager from Saint Louis Missouri — ở Saint Louis, MO, United States
Mr. Byron Morgan - training Director international from Saint Louis Missouri - USA
Mr. Alan Kenedy from Texas — ở Texas City, TX, United States.
Mr. Avtar Singh- Region Manager of Hunter Engineering Company
Alan Hinkle Alignment training and Tech tại SPC
Mark 
Pat Callanan - OEM Manager tại Hunter