T&S CARTEK NEWS

Nhà máy Z 157 Hà Nội

21:45 , 17-03-2014

Nhà máy Z 157 Hà Nội đã đầu tư đồng bộ máy độ chụm Hawkeye Elite và cầu nâng Hunter để phục vụ sửa chữa xe quân đội