T&S CARTEK NEWS

Nhà máy sản xuất ô tô xe buýt điện của Vinfast tại Đình Vũ , Hải Phòng dùng máy alignment HD WA680

10:22 , 11-07-2020

Nhà máy sản xuất ô tô xe buýt điện của Vinfast tại Đình Vũ , Hải Phòng đầu tư thêm máy alignment HD WA680 của Hunter sau khi đã đầu tư máy Hunter Hawkeye Elite cho bộ phận kiểm tra chất lượng