T&S CARTEK NEWS

Nhà Máy Lắp Ráp xe Ford Hải Dương

22:35 , 21-05-2013

Dây chuyền cũ dùng từ năm  2008 Hunter Hawkeye four camera HS401DT

 

 

Dây chuyền mới Hunter Haweye Elite HX421DT

 

 

 

Đang hiệu chỉnh dây chuyền mới

 

 

 

 

Đang tháo dỡ dây chuyền cũ