T&S CARTEK NEWS

Nhà Máy Lắp Ráp Toyota Việtnam - Vĩnh Phúc

07:30 , 22-05-2013

Tạp chí bán hàng : # A-17-22 11 tháng 8, chủ đề 2017: Toyota khuyến nghị cảm biến alignment Hawkeye và Hawkeye Elite cho tất cả các nhà máy Toyota trên toàn thế giới.
Toyota Motor Corporation (TMC) ở Nhật Bản khuyến nghị độc quyền sử dụng các sản phẩm cảm biến alignment Hawkeye và Hawkeye Elite ở tất cả bộ phận kiểm tra chất lượng ( Audit sector ) của các nhà máy Toyota trên toàn thế giới. Các cảm biến alignment Hawkeye và Hawkeye Elite là các camera 3D của máy căn chỉnh duy nhất được chấp nhận bởi Toyota. Toyota Motor Corporation trước đây cho rằng không có máy căn chỉnh nào đáp ứng được yêu cầu nghiêm khắc và độ chính xác của họ. Tuy nhiên , Sau khi thực hiện nhiều bài kiểm tra độ chính xác và tính nhất quán ở các cơ sở của TMC tại Nhật Bản, các cảm biến alignment Hawkeye và Hawkeye Elite đã đạt hoặc vượt qua các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của TMC. TMC đã thông báo với các chi nhánh của mình trên toàn cầu của họ và yêu cầu Hunter thông báo với các nhà phân phối để họ có thể sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu đặt hàng của Toyota trong tương lai
Vui lòng xem phần gắn kèm để biết thêm chi tiết.
Wes Wingo 
Phó Chủ Tịch Hunter Engineering - phụ trách khách hàng quốc tế.

Nhà máy lắp ráp ô tô Toyota Vĩnh Phúc từ lâu đã trang bị cho dây chuyền sản xuất 02 máy ra vào lốp + 02 máy cân bằng động có tải Hunter GSP 9700 đặc biệt là 01 thiết bị đo góc đặt bánh xe Hunter Hawkeye Elite cho dây chuyền kiểm định sản phẩm của Toyota

 

Thiết bị alignment Hunter trong nhà máy Toyota 

 

Nếu nói về độ chính xác thì thiết bị Hunter made in USA có thể đạt độ chính xác tới phần nghìn ( 3 chữ số thập phân ) của độ - điều này không một thiết bị đo lường nào của các hãng khác có thể đạt được.

 

Máy ra vào lốp và cân bằng lốp Hunter trong dây chuyền nhà máy Totyota Vietnam

Máy cân bằng động Hunter GSP9700


Máy cân bằng động Hunter GSP9700

Hunter Hawkeye Elite


Adaptor chuyên dùng của Toyota 

Chuyên gia Hunter đang hiệu chuẩn thiết bị 

Kiểm tra xong chạy thẳng qua khâu khác 

 

Thiết bị Kiểm tra góc đặt bánh xe Hunter Hawkeye Elite

Hầm kiểm tra góc đặt bánh xe