T&S CARTEK NEWS

NHÀ MÁY FORD VIETNAM

22:04 , 07-10-2014

Nhà máy Ford Vietnam vừa hoàn thiện nâng cấp dây chuyền lắp ráp với 02 máy Hunter Alignment Hawkeye Elite + 01 máy cân bằng động có tải GSP9700 RFT

 

 

 

 

 

 


 

Máy cân bằng động có tải GSP9700