T&S CARTEK NEWS

MTSC Long Vinh - Đường Cao Tốc Hà Nội - Bắc Giang

22:24 , 10-08-2018

MTSC Long Vinh diện tích 1000 m2 nằm ngay Trạm Dừng Chân - cây xăng đường Cao Tốc Hà Nội Bắc Giang Đầu Tư Máy Cân Chỉnh Thước Lái Hunter USA cho dịch vụ xe tải và bus của Michelin.