T&S CARTEK NEWS

MSC Trọng Nghĩa - Hà Tĩnh

14:01 , 23-02-2018

MSC Trọng Nghĩa - Hà Tĩnh với diện tích nhà xưởng 500m2 đầu tư đồng bộ máy Hunter : máy độ chụm Hunter Hawkeye Elite, 02 máy cân bằng dộng GSP9700, 02 máy ra vào lốp TCX57