T&S CARTEK NEWS

MSC Sao Kim Hải Dương Đầu Tư Đồng Bộ Thiết Bị Hunter Hoa Kì

11:18 , 21-05-2019

Trung Tâm Dịch Vụ MSC Sao Kim Hải Dương đầu tư đồng bộ trang thiết bị Hunter Hoa Kì bao gồm máy cân chỉnh độ chụm Hawkeye Elite, máy cân bằng động có tải Hunter GSP9700 và máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX 70.