T&S CARTEK NEWS

MSC Phương Đông - Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

15:23 , 21-02-2018

MSC Phương Đông - Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter : Máy độ chụm Hunter Hawkeye Elite, máy cân bằng động có tải GSP9700, máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX57, máy láng đĩa phanh QCLPRO