T&S CARTEK NEWS

MSC Năm Tuội

13:48 , 23-02-2018

MSC Năm Tuội - Ngã Tư An Sương, Tp. Hồ Chí Minh đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter : máy độ chụm Hunter Hawkeye Elite, máy cân bằng dộng GSP9700, + GSP9600HD, máy ra vào lốp TCX57, máy láng đĩa phanh ACLPRO