T&S CARTEK NEWS

MSC Nam An - Tố Hữu, Hà Nội

12:34 , 23-02-2018

MSC Nam An - Tố Hữu, Hà Nội đầu tư đồng bộ dây chuyền máy của Hunter Hoa Kỳ : máy cân chỉnh độ chụm Hunter Hawkeye Elite,máy cân bằng động có tải GSP9700, máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX57, máy láng đĩa phanh QCLPRO