T&S CARTEK NEWS

MSC Hợp Nguyên Gia Lai

14:39 , 23-02-2018

MSC Hợp Nguyên - 222 Phan Đình Phùng, Gia Lai đầu tư đồng bộ máy cân chỉnh độ chụm Hunter Hawkeye Elite, máy cân bằng động GSP9700, máy ra vào lốp TCX 57, máy láng đĩa phanh BL505

 

Máy cân chỉnh độ chụm Hunter Hawkeye Elite

Máy cân bằng động có tải GSP9700

Máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX57

Máy láng đĩa + tăng bua BL505