T&S CARTEK NEWS

Michelin MSC Xuân Oánh Bình Dương

21:51 , 24-11-2013

Michelin MSC Xuân Oánh Bình Dương vừa đầu tư giai đoạn 1 máy cân chỉnh độ chụm thế hệ mới Hunter Hawkeye Elite. Giai đoạn 2 và 3 sẽ là máy cân bằng động GSP9700RFT40 màn cảm ứng và cầu nâng cắt kéo.