T&S CARTEK NEWS

Michelin Lợi Mận - Hưng Yên

21:22 , 17-03-2014

Michelin Lợi Mận - Hưng Yên đầu tư đồng bộ máy căn chỉnh độ chụm Hawkeye Elite , cầu nâng +02 máy cân bằng động có tải GSP 9700+ 02 máy tháo lốp không dùng lơ via TCX 575 của Hunter+ 02 máy láng đĩa QCLPRO