T&S CARTEK NEWS

Michelin Hưng Thịnh Phát - Tp. Vĩnh Yên

16:03 , 20-05-2014

Michelin Hưng Thịnh Phát - Tp. Vĩnh Yên đã đầu tư giàn máy Hunter đồng bộ máy độ chụm Hawkeye Elite + máy cân mâm GSP 9700 + máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX 575