T&S CARTEK NEWS

Michelin HPC 274 Lạch Tray, Hải Phòng

12:21 , 27-05-2013

Khai trương tháng 1 năm 2011, HPC Hải Phòng đầu tư đồng bọ 100% thiết bị Hunter như máy cân chỉnh độ chụm Hawkeye đồng bộ, máy cân bằng động có tải trọng GSP 9700, máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX 575