T&S CARTEK NEWS

Michelin Car Service Bich Thư dùng full thiết bị Hunter và máy nén khí không dầu

20:34 , 19-11-2020

Michelin Car Service Bích Thư dùng full thiết bị Hunter cùng máy nén khí không dầu : Độ chụm Hawkeye Elite, máy cân bằng động có ru lô GSP9700 Road Force Elite