T&S CARTEK NEWS

Michelin Bảo Châu - BT4-5 Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

17:17 , 06-10-2018

Michelin Bảo Châu đầu tư đồng bộ thiết bị Hawkeye Elite và máy cân bằng động có tải Hunter GSP9700. Dưới đây là một số hình ảnh của tiệm.