T&S CARTEK NEWS

Máy độ chụm xe tải tại Tân Thanh Đà Nẵng

22:16 , 09-11-2013

Máy độ chụm xe tải tại Tân Thanh Đà Nẵng. Đây là máy độ chụm xe tải nặng Hunter thứ 3 của công ty Tân Thanh, hai máy trước được lắp tại Nhà Bè, và Thủ Đức - tp. Hồ chí Minh.