T&S CARTEK NEWS

Lốp Thái Phương - Long Biên, Hà Nội

21:45 , 05-03-2015

Lốp Thái Phương - Long Biên, Hà Nội đầu tư dây chuyền máy Hunter đồng bộ bao gồm máy độ chụm Hunter Hawkeye Elite+ máy cân bằng động có tải 9700 + máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX 575