T&S CARTEK NEWS

Lốp Lam Sơn 190 Cổ Linh Long Biên Hà Nội đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter

23:09 , 30-05-2020

Lốp Lam Sơn 190 -192 Cổ Linh, Long Biên Hà Nội đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter : máy độ chụm Hawkeye Elite + máy cân bằng động GSP9700+ máy ra vào lốp không dùng lơ via TCX57 + máy láng đĩa phanh ACE + máy nén khí không dầu