T&S CARTEK NEWS

Long Bien Ford đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter

22:21 , 28-04-2020

Ford Long Biên tại số 5 Nguyễn Văn Linh, Long biên Hà Nội đầu tư đồng bộ thiết bị Hunter made in USA